Skip to main content

Circular Hub

2 March 2023
Plattformen vill lyfta pågående projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller. En samlad drivkraft och samordnade åtgärder kan lyfta tillväxten och kunskapen om cirkulär ekonomi.
Västsverige ligger idag i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Plattformen vill lyfta pågående projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller. En samlad drivkraft och samordnade åtgärder kan lyfta tillväxten och kunskapen om cirkulär ekonomi.

Details

Energy, Chemicals, Materials
Free
Testbed