https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FE/TECH/Tech_Advance/Workshopserien-Tech-Advance-Business-Region-Goteborg_1920x1080px.jpg

Tech Advance

Date and time22 October 2024, 13:00 - 16:00
Location and addressBusiness Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg
Sub categories Tech & ICT
Activity type Workshop

Upptäck möjligheterna till tillväxt med Tech Advance - en ny och unik workshopserie för techföretag i Göteborgsregionen. Ta chansen att accelerera din utveckling, dela insikter med likasinnade entreprenörer och forma framtidens framgångsrika techföretag. Anmäl dig nu och bli en del av gemenskapen som driver innovation och tillväxt framåt!

Registration

 

Tech Advance är en skräddarsydd workshopserie avsedd för techföretag i Göteborgsregionen och passar dig som är redo att accelerera ditt företags tillväxt. 

Under fyra tillfällen kommer du fördjupa dina kunskaper och utveckla färdigheter som direkt kan tillämpas i din affärsverksamhet. Du guidas genom strategier för hållbar tillväxt, erhåller verktyg för effektivare ekonomistyrning, bygger ett starkare team och går igenom metoder för hur du kan stärka din position på marknaden. Genom att delta får du tillgång till relevanta insikter och stöd för att navigera genom din utvecklingsfas. 

En central del av workshopen är nätverksbyggande och ett erfarenhetsutbyte där du får chansen att dela dina aktuella utmaningar med likasinnade techentreprenörer. Genom att dra nytta av den samlade kompetensen i gruppen utforskar vi alternativa vägar för fortsatt utveckling mot framgång.

 

Financial Runway 

Optimera ekonomiska resurser genom kostnadseffektivt testande och growth hacking för att förlänga företagets finansiella hållbarhet.

Growth Navigator 

Utforska skalfaktorer, nödvändig struktur, pivotering och affärsmodellförändringar för att smidigt navigera övergången till Scaleup-fasen.

Team Synergy

Skapa en attraktiv tech-företagskultur och ett starkt, mångfaldsfokuserat team för att locka och behålla topp-talanger.

Media Mastery

Öka synligheten på den konkurrensintensiva techmarknaden genom att förstå och navigera traditionell media med målet att skapa nationell synlighet och framhäva förebilder.

 

För vem: 

  • Techföretag i Göteborgsregionen som befinner sig i utvecklingsfasen och önskar stöd och kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik uppskalning.

 

Kostnad:  

  • 6 000 kr/person 
  • Gå 2 från samma bolag: 9 995 kr 

(Alla priser är exklusive moms.)

 

 


INFORMATION | Tech Advance

4 tillfällen à 3 timmar (Klockan 12:30-17:00)

  • 15 oktober
  • 5 november
  • 27 november
  • 18 december

 

Närmsta hållplats för detta evenemang är Lilla Bommen.  


För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Du blir ju så bra på bild! 

Därför kan vi ta chansen att spela in och fota denna tillställning och sen publicera i våra kanaler. Vi kommer bara använda materialet i kommunikation kopplad till evenemanget. Säg till oss innan det börjar om du inte vill vara med.

Register for this event

We are here to help